Absolutní přehled

Umbrella Monitoring se systémem ZIS.
Centrální pohled na Vaše IT.

Monitorování obchodních služeb

Systém ZIS společnosti LeuTek je centrální zastřešovací systém k monitorování obchodních služeb.

Jako klasický nástroj správy systému umožňuje sledování, řízení a obsluhu všech oblastí a zdrojů výpočetního střediska. Shromážděná data z monitoringu lze jednoduchým způsobem analyzovat, korelovat a dále využívat pro různé účely a vizualizace. Systém ZIS přitom poskytuje možnost zobrazení individuálních požadavků a potřeb informací různých skupin uživatelů v náhledech podle jednotlivých cílových skupin. .